Om foreningen

Foreningen Generel Pædagogik

Videndeling, fællesskab og faglig identitet

Her kommer vores logo

Foreningen Generel Pædagogik


ET NETVÆRK FOR STUDERENDE, ANSATTE OG ALUMNER INDEN FOR GENEREL PÆDAGOGIK

PÅ DPU, AARHUS UNIVERSITET


Foreningen Generel Pædagogik udspringer af kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik på DPU, Aarhus Universitetet. Uddannelsen beskæftiger sig med analyse og udvikling af pædagogisk praksis og funderer sig på fagområderne sociologi, antropologi, filosofi, historie og psykologi. Vi ønsker med denne forening at skabe netværk og grobund for fællesskab, videndeling og faglig identitet. Med disse værdier i tankerne udbyder vi i foreningen forskellige tiltag og arangementer, der udfolder og udfordrer os som GP'ere og GP-interesserede. Vi stiller også gerne op til arrangementer, hvor vi kan, ved det der vedrører GP-substansen.   

Om Foreningen

Kandidater med denne uddannelse, med en bred pædagogisk forankring kan derfor være en resource for aftagerfeltet inden for arbejdsområder med menneskers læring og dannelse og med undervisnings- og uddannelsesprocesser i uddannelsessystemet og samfundet.


Formål er at være forum for formidling og drøftelse af forskning og tendenser i det almenpædagogiske felt. Ved at bygge bro imellem studerende og færdiguddannede, og således skabe rum for sparring og videretænkning af feltet, ønskes en forening der kan være bindeled imellem universitetsmiljøet og dets interessenter.

Foreningen er en åben forening, der byder alle velkommen, der har interesse for det almenpædagogiske felt, pædagogiske teorier, begreber og metoder, deres historiske, kulturelle og videnskabsteoretiske grundlag og hvordan de anvendes i pædagogisk praksis.

Stiftelsen af foreningen fandt sted mandag d. 24. juli 2017 i Emdrup. Initiativet for stiftelsen ligger hos studerende og alumner, der i samråd med afdelingsleder Oliver Kauffmann og uddannelseskoordinator Frederik Pio, ønsker at skabe en stærk forening og herunder alumne, for studerende, interesserede og færdiguddannede.

Aktiviteter

Foreningen står hvert år for en række forskellige events, oplæg, foredrag, kurser, publikationer, debatter og meget mere.

En gang årligt, afholder foreningen årsmøde, hvor foreningen også afholder generalforsamling.

ÅRSMØDE


En gang om året afholder foreningen et årsmøde, hvorunder generalforsamlingen afholdes. Årsmødet byder herudover på oplæg og indput der skitsere det almenpædagogiske felt aktuelt.


SE MERE

ARRANGEMENTER


Medlemmer kan planlægge arrangementer i foreningens navn, med bestyrelsens godkendelse. Ud over medlemsorganiserede arrangementer, afholder foreningen forskellige årlige arrangementer.


SE MERE

NETVÆRK - MEDLEMSSKAB


Som medlem af foreningen, bliver du en del af et netværk af engagerede og ambtiøse individer, med interesse inden for det almenpædagogiske felt. Igennem foreningen kan du finde sparring og inspiration og supplere din faglige viden og interesse.


SE MERE

CVR nr. 38817574

Opdateret d. 20. marts 2019

Copyright © All Rights Reserved